1350
จำนวนนักเรียน
80
จำนวนครู
0
ครูต่างชาติ

จดหมายข่าว / ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรี เขต 1
640 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-5732080 
โทรสาร : 02-5732080
Scroll to Top